ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.
 
 
   
วันที่จัดกิจกรรม * *กรุณาคลิกเลือกปฏิทิน
เวลา
รายละเอียด * *
สวัสดีครับ ตอนนี้ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ขอความกรุณาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่างๆผ่านทางช่องทางนี้ทุกกิจกรรมนะครับ โดยผมจะเข้าเช็ค
สองช่วงเวลาคือ 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น.
และจะนำข่าวไปประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆของทางคณะฯ ต่อไป...
 
คมกฤษณ์ วังตระกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 3270,2333
ผู้ประสานงาน * *
หมายเหตุ
แนบรูปภาพ
แนบไฟล์
  * * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ หากไม่มีข้อมูลให้ใส่ เครื่องหมาย ( - )
 
หน่วยประชาสัมพันธ์และศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่