บริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ไปที่ สำนักบริการวิชาการ มช. 20/9/59 เวลา 08.15 - 16.00 น.

สำนักงานคณบดี
เข้าร่วมโครงการการสร้างทีมงานสู่สันติวัฒนธรรม ไปที่ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ลำพูน กลับวันที่ 21 / 9 / 59 เวลา 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 21 September 2016
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 21 September 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:54:29 - Tuesday 20 September 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry