จิตวิทยา/กิจก่าร นศ

Description: จิตวิทยา (ณัฐวุฒิ)
รับ หน้า HB 7
ส่ง ศาลจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ ศึกษาดูงาน ในรายวิชา 013329 : นิติจิตวิทยา
วันที่ 2 / 11 / 59
เวลา 08.30 – 12.00 น.

กิจการนักศึกษา
รับ HB 7
ส่ง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เพื่อ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยฯ
วันที่ 2/11/59
เวลา 16.00 - 20.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 02 November 2016
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 02 November 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:25:27 - Tuesday 01 November 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry