งานบริการ/ชมรมดนตรี

Description: งานบริการ(ศุภกิจ)
รับ - ส่ง นักเรียน จากหอประชุม มช. มาเยี่ยมซุมคณะมนุษยศาสตร์ 7 - 8 /11 / 59 เวลา 08.00 - 16.00 น.


สโมสรนักศึกษา
ขอใช้ขนเครื่องดนตรีไทย
วันจันทร์ 7/11/59
เวลา 16.00 - 20.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Monday 07 November 2016
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 07 November 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:52:32 - Wednesday 02 November 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry