บริหารทั้่วไป(ทัศนา)

Description: รับ หน้า HB 2
ส่ง สำนักงานงบริการวิชาการ
เพื่อ ขนของจัดงานวันวิชาการระดับชาติ
วันที่ 11/11/59
เวลา 13.30 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Friday 11 November 2016
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 11 November 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:53:16 - Friday 11 November 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry