สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง โรงแรมแคนทรี ฮิลล์
เพื่อ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ
วันที่ 6 / 12 /59
เวล่า 08.30 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 06 December 2016
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Tuesday 06 December 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:14:46 - Wednesday 16 November 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry