ภาษาตะวันออก(ฝน)

Description: รับ สำนักบริการวิชาการ มช.
ส่ง สนามบินเชียงใหม่
เพื่อ ส่งนักศึกษา ม.ย่างกุ้ง
วันที่ 30/11/59
เวลา 13.00 - 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:00:00 - Wednesday 30 November 2016
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 30 November 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:47:55 - Tuesday 29 November 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry