กองคลังมช

Description: ขนข้อสอบไปสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่เวลา08.00-16.30น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Sunday 11 December 2016
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Sunday 11 December 2016
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 16:32:56 - Friday 09 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry