สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง อาคารบัณฑิต
เพื่อ ประชุม กก. บัณฑิตฯ
วันที่ 16 / 12 /59
เวล่า 13.15 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Friday 16 December 2016
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Friday 16 December 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:36:23 - Tuesday 13 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry