หน่วยเทคโน

Description: รับหน้าตึก HB7ไปที่คณะบริหาร
รับส่งผู้เข้าร่วมอบรมดูงานเกี่ยวกับห้องเรียนอัจฉริยะเวลา13.15-16.30น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Thursday 15 December 2016
Duration: 4 hours
End Time: 17:00:00 - Thursday 15 December 2016
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 09:36:29 - Wednesday 14 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry