บริหารทัวไป (ทัศนา)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง ห้างสรรพสินค้า
เพื่อ ซื้อของขวัญจัดงานมนุษยศาสตร์สัมพันธ์
วันที่ 26 / 12 / 59
เวลา 11.30 - 16.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 11:30:00 - Monday 26 December 2016
Duration: 5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 26 December 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:01:09 - Tuesday 20 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry