กิจการ นศ. (เอกพันธ์)

Description: รับ หน้าโรงอาหาร
ส่ง ม.แม่โจ้
เพื่อ ขนย้ายต้นกล้า 700 ต้น
วันที่ 22/12/59
เวลา 13.00 - 16.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:00:00 - Thursday 22 December 2016
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 22 December 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 12:48:30 - Thursday 22 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry