งานบริหาร

Description: ซื้อต้นดอกไม้ตกแต่งงานรับปริญญาบัตรครั้งที่51เวลา 13.30 -16.00น. ตลาดคำเที่ยง
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Thursday 05 January 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 05 January 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 16:29:42 - Wednesday 04 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry