ปรัชญาและศาสนา (อ.ระพี)

Description: รับ คณะมนุษย์
ส่ง สโมสร นศ.มนุษย , วิศวะ มช.
เพื่อ ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ว้นที่ 12 / 01 / 60
เวลา 13.00 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Thursday 12 January 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 12 January 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:23:10 - Wednesday 11 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry