งานบริการการศึกษา

Description: รับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่51เวลา07.00-19.00น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Sunday 22 January 2017
Duration: 11 hours
End Time: 19:00:00 - Sunday 22 January 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 11:50:05 - Monday 16 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry