สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง ศาลาธรรม
เพื่อ ทำบุญคล้ายวันสถาปนา มช. ปี 2560
วันที่ 24/01/60
เวลา 8.40 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 24 January 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 24 January 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:11:59 - Thursday 19 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry