จิตวิทยา (ณัฐวุฒิ)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
เพื่อ ศึกษาดูงาน กระบวนวิชา 013428
วันที่ 15 / 02 /60
เวลา 08.30 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 15 February 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 15 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:39:53 - Wednesday 25 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry