สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฯ
วันที่ 26/01/60
เวลา 9.15 - 12.00 น.

รับ หน้า HB 7
ส่ง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม
วันที่ 26/01/60
เวลา 9.20 - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Thursday 26 January 2017
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Thursday 26 January 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:06:43 - Wednesday 25 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry