มนุษยสัมพันธ์(อ.ทรงสุดา)

Description:
รับ หน้าตึก HB 5
ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว แม่ริม
เพื่อ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของวิชา 006355
วันที่ 8/02/60
เวลา 8.30 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 08 February 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 08 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:13:09 - Friday 27 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry