คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง หอประชุม มช.
เพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการฯ...
วันที่ 2/02/60
เวลา 08.00 - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Thursday 02 February 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 02 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:24:58 - Friday 27 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry