สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ ที่บ้านคณบดี
ส่ง โรงแรมดิเอ็มเพลส์
เพื่อ ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ
วันที่ 10 /02 / 60
เวลา 08.40 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Friday 10 February 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 10 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:06:39 - Monday 06 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry