ปรัชญา(สมหวัง)

Description: ิBANK
รับ HB 5
ส่ง วัดในตัวเมืองเชียงใหม่
เพื่อ พานักศึกษาทัศนศึกษา
วัน 12/02/60
เวลา 08.30 - 15.00น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Sunday 12 February 2017
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Sunday 12 February 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 13:55:20 - Monday 06 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry