ญี่ปุน (อ.ทนพร)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง วัดฝายหิน
เพื่อ ขนเต้นส์ ขนหม้อ งาน นิฮันไซ ครั้งที่ 28
วันที่ 13/02/60
เวลา 13.00 - 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Wednesday 15 February 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 15 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 16:15:21 - Tuesday 07 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry