กิจการ นศ. (เอกพันธ์)

Description: รับ สนามบินเชียงใหม่
ส่ง คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ รับนักศึกษากลับจาก กทม.
วันที่ 18/02/60
เวลา 21.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 18 February 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Saturday 18 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:24:58 - Wednesday 08 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry