จิตวิทยา (อ.กุลวดี)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง มูลนิธิจิตรักษ์
เพื่อ ศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 013410 จิตบำบัด
วันที่ 22/02/60
เวลา 09.000 - 13.00 น

รับ หน้า HB 7
ส่ง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เพื่อ ศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 013425 จิตวิทยาชุมชน
วันที่ 22/02/60
เวลา 12.00 - 18.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 22 February 2017
Duration: 9 hours
End Time: 18:00:00 - Wednesday 22 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:10:36 - Thursday 09 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry