บรรณารักษ์(พรนภา)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง วัดศรีพระธาตุจอมทอง อ.จอมทอง
เพื่อ โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้ นศ.เกิดปัญญา
ไปวันที่ 25/02/60
เวลา 07.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Saturday 25 March 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Saturday 25 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:37:32 - Wednesday 22 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry