เวรสอบ/แผนฯ/คณบดี

Description: เวรสอบ
เวลา 11.00 -19.00 น

นโยบายและแผนฯ(ปนายุ)
รับ หน้า HB 7
ส่ง รร.อิมพีเรียลแม่ปิง
เพื่อ อบรมหลักสูตร EDPEx
วันที่ 27/02/60
เวลา 08.00 - 16.30 น.

คณบดี (ภัทรมน)
รับ หน้า HB 7
ส่ง รร.อิมพีเรียลแม่ปิง
เพื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรม
วันที่ 27/02/60
เวลา 08.30 - 11.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Monday 27 February 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 27 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:26:12 - Wednesday 22 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry