ศูนย์ญึุ่ปุ่นศึกษา (สุรสีห์)

Description: รับ สนามบินเชียงใหม่
ส่ง คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ ร่วมประชุมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่น
วันที่ 18 / 03 / 60
เวลา 08.30 - 17.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Saturday 18 March 2017
Duration: 9 hours
End Time: 17:30:00 - Saturday 18 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:38:59 - Friday 24 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry