บรรณารักษ(อ.ปราณี)

Description: เปลี่ยนเป็นรถ Hino ครับผม

รับ หน้า HB 5
ส่ง วัดพระธาตุหริภูญชัย, พิพิธภัณฑ์ ,..... ลำพูน
เพื่อ ทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา
วันที่ 28/02/60
เวลา 12.30 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 12:30:00 - Tuesday 28 February 2017
Duration: 4 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 28 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:43:21 - Friday 24 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry