งานบริหารทั่วไป T

Description: ตรวจสภาพและต่อภาษี 3 คัน 9.00 - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Thursday 30 March 2017
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Thursday 30 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:31:10 - Wednesday 01 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry