จิตวิทยา(อ.อารยา) T

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สวนพฤกษาศาสตร์ อ.แม่ริม
เพื่อ ศึกษาดูงาน
วันที่ 19/03/60
เวลา 07.45 - 13.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Sunday 19 March 2017
Duration: 5.5 hours
End Time: 13:30:00 - Sunday 19 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:31:28 - Wednesday 01 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry