กิจการ นศ. (เอกพันธ์) B

Description: รับ มช
ส่ง ม.แม่โจ้
เพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 11 สถาบัน
วันที่ 10/03/60
เวลา 15.00 - 20.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 15:00:00 - Friday 10 March 2017
Duration: 4 hours
End Time: 19:00:00 - Friday 10 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:08:48 - Thursday 02 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry