บรรณารักษ์(จารุเดช) B

Description: รับ หน้า HB 5
ส่ง โรงเรียนวันฮ่องกอม่วง ลำพูน
เพื่อ ทำกิจกรรมผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2559
วันที่ 17/3/60
เวลา 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 16:00:00 - Friday 17 March 2017
Duration: 1 hours
End Time: 17:00:00 - Friday 17 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:13:54 - Monday 06 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry