การเงินการคลัง(นิต) จอง 9.30 - 12.00

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง บ.โฮมโปร์ดักส์ หางดง
เพื่อ ซิื้อเครื่องดูดฝุ่นและบันได
วันที่ 9/03/60
เวลา 9.30 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:30:00 - Thursday 09 March 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 09 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:20:17 - Tuesday 07 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry