นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ

Description: รับ หน้าตึก HB 7
ส่ง รร.บ้านฟ่อน อ.หางดง
เพื่อ นำอุปกรณ์การเรียนการสอนไปให้นักเรียน
วันที่ 8 /3/60
เวลา 13.00 - 15.00 น


นำอุปกรณ์การเรียนการสอนไปให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฟ่อน อ.หางดง เวลา13.00-15.00 น. รถจอดหน้าอาคารHB7
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Wednesday 08 March 2017
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 08 March 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 10:26:12 - Tuesday 07 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry