จิต / มนุษยสัมพันธ์ T

Description: จิตวิทยา(อ.ณฐวัฒน์)
รับ หน้าคณะมนุษยศาสตร์
ส่ง ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
เพื้่อ จัดกิจกรรมโครงการ จากใจพี่ สู่ใจน้อง
วันที่ 22/03/60
เวลา 08.00 น - 11.30 น.

มนุษยสัมพันธ์(อ.อัจฉรา)
รับ อำเภอดอยสะเก็ด
ส่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื้่อ กลับจากลงพื้นที่สำรวจ
วันที่ 22/03/60
เวลา 14.00 น - 17.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 22 March 2017
Duration: 3 hours
End Time: 11:00:00 - Wednesday 22 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:11:18 - Wednesday 15 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry