มนุษยสัมพันธ์(อ.อัจฉรา) T

Description: รับ หน้าอาคารปฏิบัติการอาหาร
ส่ง อำเภอดอยสะเก็ด
เพื้่อ ลงพื้นที่สำรวจ
วันที่ 21/03/60
เวลา 08.00 น - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 21 March 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 21 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:11:52 - Wednesday 15 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry