คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง โรงแรมไอบิสสไตร์
เพื่อ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรอบรมฯ
วันที่ 20 / 03 / 60
เวลา 08.40 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 20 March 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 20 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:54:08 - Friday 17 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry