คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคารบัณฑิต
เพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ
วันที่ 27 / 03 / 60
เวลา 13.15 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Monday 27 March 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 27 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:59:07 - Friday 17 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry