บริหารทั้่วไป(ทัศนา)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง อำเภอสารภี
เพื่อ ดูเสื้อพื้นเมือง งานปีใหม่เมือง
วันที่ 21 / 3 /60
เวลา 09.30 - 13.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Tuesday 21 March 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 13:00:00 - Tuesday 21 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:14:27 - Tuesday 21 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry