บริหารทั่วไป / คณบดี

Description: บริหารทั่วไป
รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหาร
วันที่ 30/03/60
เวลา 08.45 - 13.00 น.

คณบดี(ภัทรมน)
รับ หน้า HB 7
ส่ง โรมสุขภัณฑ์
เพื่อ เลือกสุขภัณฑ์ของคณะ
วันที่ 30/03/60
เวลา 13.30 - 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Thursday 30 March 2017
Duration: 6.5 hours
End Time: 15:00:00 - Thursday 30 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:45:08 - Wednesday 29 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry