คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC)
เพื่อ เข้าร่วมงาน International Excheange Program Show
วันที่ 05 / 04 / 60
เวลา 08.45 - 13.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 05 April 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:00:00 - Wednesday 05 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:55:57 - Wednesday 29 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry