เข้าศูนย์ซ่อมแอร์

Description: เข้าศูนย์ซ่อมแอร์ 31 / 3 /60
รับรถออกศูนย์ 3 /04 / 60
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Friday 31 March 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Friday 31 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:08:06 - Thursday 30 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry