บริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ
เพื่อ ร่วมโครงการอบรมการตรวจสอบและควบคุมหลักฐานฯ
วันที่ 04 / 04 / 60
เวลา 08.15 และ 12.45 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 04 April 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 04 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:46:07 - Monday 03 April 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry