สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย .
เพื่อ ประชุม กก.บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(กบม)
วันที่ 11 / 04 / 60
เวลา 8.15 - 13.30 น.

รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย .
เพื่อ ประชุม กก.ระดมทุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนบาลีฯ
วันที่ 11 / 04 / 60
เวลา 13.15 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 11 April 2017
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 11 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:47:45 - Wednesday 05 April 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry