ปรัชญา(สมหวัง)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง วัดหนองก๋าย อ.แม่ริม
เพื่อ รับมอบพระไตรปิฎก
วันที่ 27 /04 /60
เวลา 09.00 - 13.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Thursday 27 April 2017
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Thursday 27 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 16:12:36 - Friday 21 April 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry