กิจการ นศ. (เอกพันธ์)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง มหาวิทยาลัยพายัพ
เพื่อ ขนย้ายของขบวนดำหัว
วันที่ 26 / 04 /60
เวลา 13.30 - 15.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 26 April 2017
Duration: 2 hours
End Time: 15:30:00 - Wednesday 26 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 16:05:18 - Tuesday 25 April 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry