ปรัชญาและศาสนา T

Description: ไปรับพระไตรปิฏกที่วัดหนองก๋ายทางไปวัดพระบาทสี่รอยเวลา09.00-12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Thursday 27 April 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 27 April 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 15:59:22 - Wednesday 26 April 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry