งานบริหารทั่วไป

Description: ขนย้ายของห้องประชุม50ปีกลับเวลา13.30 น. เป็นต้นไป
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 03 May 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 03 May 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 09:28:00 - Wednesday 03 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry