คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ ประชุม กก.สมทบประจำคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 16 / 5 / 60
เวลา 08.15 - 13.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 16 May 2017
Duration: 5.5 hours
End Time: 13:30:00 - Tuesday 16 May 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:53:31 - Friday 05 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry